Uppskattad live-dejting

Tisdag den 11:e oktober träffades kommunernas kultursamordnare Region Sörmlands konsulenter, utvecklare och producenter inom kultur (vi kallar dem fortsättningsvis KUP:arna för att spara tid och utrymme).

Syftet med mötet var dels att få kommunenas och regionens kulturförmedlare att lära känna varandra bättre och få insyn i varandras arbete, dels att så frön till nya samarbeten och utbyten vilket i längden kan skapa mer kultur till fler invånare.

Förmiddagen ägnades åt speeddejting där alla kultursamordnare fick möta alla KUP:are i 10 minuter långa samtal och tanka av varandra på idéer och projekt man arbetar eller skulle vilja arbeta med.

Till lunchen fick vi besök av Ismo Railisson, projektledare för Folk och kultur, som berättade om hur evenemanget kommer se ut 2023 och olika sätt som man kan vara med och bidra till innehållet.

Efter lunch och mingel sågs vi i storgrupp och pratade om vad som kommit upp under speeddejtandet och spånade på frågor att samlas kring på Folk och kultur, t ex ett ämne för den träff för regionala kulturaktörer som Kulturkluster Sörmland/Sörmländska kulturtillgångar avser att arrangera.

Mötesformen uppskattades verkligen av deltagarna och det blev tydligt att den här typen av samlande, kontaktskapande insatser fyller ett behov. Så fler tillfällen lär komma.