Uppskattad föreläsning om att göra skillnad

Den 19 och 20 oktober hade vi förmånen att få arrangera halvdagsföreläsningen ”Breddat deltagande – hur du gör skillnad på riktigt”. Syftet var att lyfta frågan om hur kulturinstitutioner och kulturförvaltningar kan bli bättre inkludera och engagera nya målgrupper och bidra till integration.

Inbjudna var anställda inom kommunala och regionala kulturverksamheter i Sörmland och föreläsare var Abeer Zriek, integrationspedagog och Ingrid Falk, kulturskolepedagog och projektledare för kultur- och integrationssatsningen KFV Världen.

Idén att göra en föreläsning kom till efter att Ingrid och Abeer kontaktat klustret var för sig för att bolla idéer som på olika vis handlade om kunskapsspridning kopplat till integration och delaktighet. Samtidigt funderade vi i Kulturkluster Sörmland över hur vi skulle kunna arbeta med frågan om inkludering inom offentligt drivna kulturverksamheter. Kanske kunde vi göra en insats tillsammans? Och så blev det.

Abeer och Ingrid har arbetat i flera år inom kulturskola och skola där de både tillsammans och var för sig ansvarat för olika insatser riktade till barn och unga med invandrarbakgrund. I föreläsningen delade de med sig av erfarenheter från sitt arbete men också personliga upplevelser av kulturkrockar och översättningsproblematik. Abeer som flydde från Syrien för sju år sedan och Ingrid som vuxit upp i svensk medelklass gav åhörarna en rad exempel på hur färgade våra glasögon är av det samhälle vi växt upp i och hur olika vi kan uppfatta världen genom dem.

Vår förhoppning med föreläsningen var att ge deltagarna inspiration och verktyg för att jobba vidare med arbetet med breddat deltagande i sina verksamheter. Av utvärderingen vi klämde att döma verkade det som att vi kom en bit på väg.

Här är några citat:

”Sprid detta mer, till flera olika grupper som behöver förbättra perspektiven. Svenska som utlandsfödda!”

”Fortsätt prata utifrån hjärta och erfarenhet /…/ Rikta er till fler än oss inom kultur och till chefsgrupper!”

”Väldigt bra! Bekräftade mycket av det vi redan vet, men nu kan styrka och därför jobba mer med.”

I skrivandes stund vet vi ännu inte om Kulturluster Sörmland kommer att bjuda på föreläsningen vid fler tillfällen, men det går att kontakta Ingrid och Abeer genom oss om man vill boka föreläsningen till sin verksamhet.