Träffa oss på Folk och kultur!

Vi har fått i uppdrag att ansvara för Region Sörmlands monter på det nationella kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna 8-11 februari! Montern finns på utställartorget i Stiga Arena, där även konventets stora scen är belägen. Det är fri entré till Stiga Arena under alla fyra dagarna.

Vår tanke med montern är att inte bara lyfta Region Sörmlands kulturverksamheter utan hela kultur-Sörmland, dvs skapa utrymme att synas för de sörmländska kommunerna, fria kulturaktörer och olika sörmländska länsorganisationer.

Under rubriken Kultur i Sörmland – konsten, människan, samhället kan du besöka vår virtuella konsthall, utforska Modda Sörmland, smaka på kriskaffe och lära dig mer om kriser genom tiderna. Prata kultur med en hälsoinformatör, bolla idéer med Kulturkluster Sörmland och för kulturpolitiska och kulturpraktiska samtal i våra soffor. Eller varför inte träffa ett helt tjog sörmländska författare?

I montern träffar du bland annat:

 • Projektet Sörmländska kulturtillgångar
 • Scenkonst Sörmland
 • Sörmlands museum
 • Biblioteksutveckling Sörmland
 • Arkiv Sörmland
 • Sörmlands Länsbildningsförbund
 • Södermanlands hembygdsförbund
 • Projektet Kultur och turism för ökad attraktionskraft
 • Fria kulturskapare från Sörmland
 • Flera Sörmländska kommuner
 • Folkhögskolorna 
 • Region Sörmlands kulturchef Mikael Palo
 • Hållbar regional utveckling

Det kommer att hända saker i montern vid olika tidpunkter. Ett fullständigt program publiceras här mot slutet av vecka 5. Håll utkik!

Läs mer om konventet Folk och kultur här!