Foto föreställande kvinna som jonglerar med eld på en strand.

Snabba pengar att söka!

Nu testflyger region Sörmland kreativa utvecklingscheckar!

Du som är verksam inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland kan söka stöd mellan 10 000 – 45 000 kronor för att testa en nyskapande och/eller utforskande satsning eller idé.

Satsningen eller idén ska vara affärsutvecklande eller konstnärligt utforskande och ha potential att öka självförsörjningsgraden hos den som söker stöd. Medlen kan exempelvis användas till att testa en ny satsning eller vidareutveckla av en befintlig verksamhet, men med fokus på en ny målgrupp, mottagare eller inriktning.

I ansökan ger du en kort och tydlig beskrivning av din idé, budget och tidsplan.


Uppdatering 2022-12-21: Ansökningarna är nu behandlade och beviljade medel meddelade. Läs mer här!