Om klustret

Ett pilotprojekt sprunget ur ett behov

Kulturkluster Sörmland är tänkt som en kunskaps- och samverkansnod i kultursörmland dit fria och offentliga kulturaktörer kan vända sig om man har frågor eller behöver hjälp med någonting som rör kulturen i Sörmland eller det egna kulturutövandet. Det kan exempelvis vara att man behöver hitta en kulturaktör inom ett specifikt kulturområde eller i en annan kommun eller att man vill veta vilken funktion inom kommun eller region man ska vända sig till i en viss fråga. Det kan också vara så att man vill veta var man kan söka pengar för sitt kulturprojekt eller så vill man ha hjälp att hitta sammanhang för sitt kulturutövande.

Kulturkluster Sörmland är en produkt av projektet Sörmländska kulturtillgångar, ett utvecklingsprojekt som finansieras av Kulturrådet och Region Sörmland. Genom att arbeta behovsdrivet, bland annat med hjälp av metoden tjänstedesign, har projektet identifierat ett antal behov hos Sörmlands kulturaktörer. Det är för att möta dessa behov som projektet tagit fram funktionen Kulturkluster Sörmland.

Från september 2022 och till och med sommaren 2023 testas Kulturkluster Sörmland i skarpt läge. Därefter kommer verksamheten utvärderas. Utifrån utvärderingen är avsikten att föreslå permanenta lösningar.

Verksamheten bemannas av Sörmländska kulturtillgångars projektpersonal, Marie Anstadius, Elin Selig och Tamara Valiente (deltid).

Tre fokusområden

Kulturkluster Sörmland har tre huvudsakliga fokusområden; Stöd (ej pengar), Kunskap och Kontakt. Stöd arbetar med att på olika sätt lotsa kulturaktörer genom den kulturella infrastrukturen till exempelvis rätt svar, person, funktion, finansiering eller nätverk. Kunskap innebär att klustret fångar upp behov av kunskapsutveckling och synliggör utbildningssatsningar som möter upp mot de behoven. Om det finns behov av att skapa eller samordna kunskapssatsningar så görs det också. Kontakt arbetar med att skapa möten och mötesplatser för kulturaktörer i Sörmland. I piloten utvecklar vi konceptet Kulturfrukost och speed-dejting. Vi tittar också på möjliga årliga forum och på sörmländska arrangemang som klustret kan kroka arm med för att skapa mötesplatser.

Finns inte det klustret erbjuder redan i Sörmland?

Ja och nej. Regionen har stöd för flera av kulturområdena och olika kommuner har olika stödfunktioner. Men det ser väldigt olika ut. Framför allt så kanske man ha frågor som gäller flera kulturområden eller som involverar flera olika aktörer och branscher.

Ett testande och ett lärande

I Kulturkluster Sörmland är det behovsdrivna arbetssättet lika närvarande som i projektet Sörmländska kulturtillgångar. Därför är det högst troligt att klustrets stödfunktion omformas utifrån vilka frågor som kommer in, vem som ställer dem och hur vi kan hitta lösningar på dem. Avgränsningar kommer antagligen behöva göras längs vägen men från början behöver klustret ha en bred ansats och ambition att nå och tilltala så många kulturaktörer i Sörmland som möjligt

Vill du läsa mer om projektet Sörmländska kulturtillgångar och arbetet som ledde fram till Kulturkluster Sörmland, kan du läsa mer på projektets hemsida som du når via denna länk.