Nätverksträff för idéburna mötesplatser 16/11

Välkommen på en träff för idéburna mötesplatser för kultur i Hälleforsnäs Folkets hus torsdagen 16 november!

De idéburna mötesplatserna för kultur är livsviktiga noder i det kulturella ekosystemet. Ofta drivs dessa som ideella föreningar eller som en blandning mellan ideell förening och företag, men man kan säga att en idéburen mötesplats för kultur

  • drivs av passion och engagemang för att skapa kulturupplevelser och möten genom kultur
  • äger eller hyr en fysisk plats med en eller flera scener/rum där kultur möter publik
  • bedriver publik verksamhet öppen för alla

På kulturbrunchen som Kulturkluster Sörmland arrangerade tillsammans med Mötesplats Stallarholmen i april 2023 berättade representanter från åtta mötesplatser från sex sörmländska kommuner om sin verksamhet för varandra och andra intresserade. Syftet var att skapa ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer. Nu ordnar vi en ny träff, denna gång för alla sörmländska mötesplatser som identifierar sig enligt ovan.

Vi har ringat in några frågor som mötesplatser och arrangörer tagit upp som viktiga, och det finns förstås fler – vi tar gärna emot förslag – men dessa har kommit upp i samtal och möten Kulturkluster Sörmland varit del av :

  • Vikten av och utmaningar kring publikarbetet – att nå ut, att nå nya målgrupper och att behålla dem.
  • Hur man skapar återväxt i det ideella engagemanget.
  • Samverkan och samspelande med det offentliga, dvs kommun eller region, som kan ha rollerna både som bidragsgivare, hyresvärd, samarbetspartner och konkurrent.
  • Ideellt – professionellt: Många föreningar har, eller diskuterar möjligheten att ha, anställda som sköter vissa delar av verksamheten. Hur skapar man en sund kultur kring professionell/ideell där det är tydligt vem som får betalt och inte och där man bibehåller engagemanget hos medlemmarna som inte får betalt?
  • Samhällsuppdrag och andra sätt att bygga hållbara strukturer kring en mötesplats. Idéburna mötesplatser har potential att vara viktiga byggstenar i ett hållbart lokalsamhälle och det finns kunskaper och erfarenheter kring det som vi skulle kunna dela med varandra.

Kanske det också skulle vara en idé att prata om värdet i det mötesplatserna gör – vad de investerade ideella timmarna och eventuella skattepengarna ger för effekt i form av social och psykisk hälsa, integration, tillit och reseliens i samhället.

Tid: Torsdag 16 november, kl 18.00- ca 20.30

Plats: Hälleforsnäs Folkets hus, Storgatan 12, Hälleforsnäs

Anmälan: Anmäl dig och din mötesplats via denna länk senast 7 november!