Ministerbesök

I tisdags fick vi besök av sittande kulturminister Jeanette Gustafsdotter som var på turné i Sörmland och bland annat hälsade på region Sörmlands olika kulturverksamheter. Vi berättade om projektet Sörmländska kulturtillgångar och Kulturkluster Sörmland samt de övriga lösningar på kulturaktörernas behov som vi undersöker i projektet.

Jeanette visade engagemang och intresse och påtalade hur viktigt projektets arbete är att följa och lära av. Hon gav oss också ett medskick om vikten av att samverka med och förankra arbetet i den egna organisationen för att resultaten ska vara livskraftiga.