Lära av varandra

Varmt välkommen till seminariet ”Lära av varandra – Hur kan vi arbeta kulturområdes- och organisationsövergripande?” på Folk och kultur!

Projektet bakom Kulturkluster Sörmland, Sörmländska kulturtillgångar, bjuder in tjänstepersoner och fria kulturaktörer till ett samtal om hur vi kan arbeta med att stötta fria kulturaktörer genom att arbeta kulturområdes- och organisationsövergripande.

Med hjälp av goda exempel från de två första projektåren vill vi presentera och diskutera möjligheterna med ett nytt arbetssätt. Vi vill lära av varandra och hoppas att de som deltar också har med sig goda exempel från sina verksamheter eller områden.

Tid: Torsdag 9 februari 13.45-14.45

Plats: Kugghjulet på Hotel Bolinder Munktell, Eskilstuna

För att delta i seminariet behöver du ha deltagarpass till Folk och kultur.

Hela programmet för Folk och kultur hittar du här!