Kulturfrukost nr 2 – lyssna i efterhand!

Fredagen den 30 september samlades vi på Teater Klämman och inledde inofficiellt teaterfestivalen som i år arrangerades i Flen i dagarna tre.

Ett 30-tal kulturaktörer från ungefär lika delar fria kulturlivet och offentliga sektorn åt frukost tillsammans, lyssnade på och deltog i ett samtal på temat

”Konsten att gå samman – erfarenheter från fria aktörers samverkansinitiativ och hur det offentliga kan haka i.”

I samtalets mitt stod Ewa Westin och Anne Öster från initiativet Fri Scen Sörmland samt Åsa Lockner från nystartade Konstfrämjandet Kraft och delade med sig av sina erfarenheter av och syn på att organisera sig.

Vi spelade in samtalet och det går att lyssna och titta på här.

Först hälsar Anne Öster på Teater Klämman välkomna, Marie Anstadius pratar kort om piloten Kulturkluster Sörmland sedan berättar Karolina Zander från Stua om projektet Kultur och turism för ökad attraktionskraft. Vid 08:20 på videon börjar själva samtalet.