Kulturföretagare kultiverade idéer på tredagarsläger

I september samlades 16 kulturföretagare på Solbacka utanför Stjärnhov för att under tre intensiva dagar utveckla sina verksamheter under handledning av Martin Q Larsson.

Idén till tredagarslägret Kultivera kläcktes av keramikern Linda Engström i ett samtal med oss i Kulturkluster Sörmland under våren 2023. Idén gick ut på att erbjuda kulturföretagare en möjlighet att komma bort från vardagen en stund och helt och hållet fokusera på att arbeta med sina idéer, fylla på med inspiration och utvecklas som företagare.

Tack vare vårt samarbete med Stua och deras projekt Kultur och turism för ökad attraktionskraft samt Sisyfosgruppen, som driver förändringsarbetet på Solbacka, kunde idén snabbt bli verklighet.

Lägerdeltagarna kom från hela Sörmland och befann sig i olika stadier i sitt företagande. Några hade varit verksamma i decennier, andra var i uppstartsfasen och resten någonstans däremellan.

Kursledare var Martin Q Larsson som till vardags driver kulturinkubatorn Katapult på Subtopia i Botkyrka. Med en blandning av kurs och verkstad, där man arbetade med uppgifter både individuellt och i grupp, guidade han deltagarna i målformulering, självledarskap, konsten att renodla koncept och identifiera sina kunder. Målet var att lägerdeltagarna skulle ha en tydlig inkomstmodell och individuell plan för nästa steg när helgen är över.

”Jag är överraskad över hur långt jag kommit i mitt företagande på en helg. Jag har fått många konkreta idéer och verktyg som jag kommer att använda. Det blev en språngbräda till något nytt. Att få träffa och arbeta ihop med de andra deltagare gav också väldigt mycket! Och roligt att det var folk från Sörmland!” – Martin Olsson, eventmakare

På kvällarna höll deltagarna olika prova på-pass inom sina professioner för varandra, medan Martin bjöd på individuell coachning för de som ville ha hjälp med specifika frågor. Vi i Kulturkluster Sörmland stod för markservicen och såg till att alla medverkande fick mat och tillräckligt med fika för att hålla ångan uppe. Så det var minst sagt fullmatade dagar för samtliga, som det ska vara på ett läger!

Utvärderingen visar att Kultivera gav deltagarna en rejäl dos inspiration och skjuts mot vidare utveckling av sina idéer och koncept. En av lägrets största framgångsfaktorer som deltagarna lyfte i utvärderingen var möjligheten att få umgås och lära känna andra kulturföretagare.

”Jag fick möjlighet att konkretiserade min affärsmodell och här på plats utkristalliserades dessutom en idé som jag kunde koppla ihop med två andra deltagare – idén fanns men nu fick den verklig form.” – Ingela Ljung, konceptutvecklare

Vi kommer följa upp lägret med en återträff i början av nästa år och det ska förstås bli oerhört spännande hur det har gått för alla. Vår förhoppning är att kunna arrangera liknande kurshelger i framtiden. Hur, var och när återstår att se!