Kulturbrunchen i Stallarholmen – så blev den!

Fredagen den 21 april bjöd på ett strålande vårväder när 30-talet kulturaktörer samlades på Mötesplats Stallarholmen i Gula industrihuset för att nätverka och inspireras av varandra.

Träffen inleddes med bullfika och berättelsen om hur Mötesplats Stallarholmen kom till och fungerar idag, berättad av verksamhetsledaren Stefan Seidel. Därefter skapades sex stationer vid lika många cafébord där de inbjudna mötesplatserna Vår Lokal i Gnesta, Bryggeriet i Nyköping, Royal i Eskilstuna, Musikens Hus i Katrineholm, Idéfarmen i Dunker samt Mötesplats Åker och Mötesplats Mariefred berättade om sin verksamhet medan övriga deltagare roterade och samtalade i 15 minuter vid varje bord.

Roterande samtal där mötesplatserna och övriga besökare fick ta del av varandras berättelser.

Gemensamt för dessa mötesplatser är att de skapats ur gräsrötterna – av kulturarbetare och kulturintresserade – och som med tiden vuxit till viktiga, livskraftiga noder i kulturlivet, alla med sin speciella inriktning och form. Mötesplats Åker är kommunalt driven men har sitt ursprung i initiativet mötesplats Stallarholmen, som utvecklades i samarbete med Strängnäs kommun. Ett bra exempel på hur en kommun kan haka i och ta tillvara på ett gräsrotsinitiativ.

Förhoppningen att denna förmiddag skulle leda till utbyte av idéer och inspiration infriades och de närvarande var positiva till att ingå i någon form av nätverk för fortsatt kontakt och utbyte. Ett konkret exempel som nämndes var möjligheten att samarbeta kring turnerande artister.

Nina Wande från Idéfarmen i Dunker visar en modell över Idéfarmens kulturlada som hyser allt från fester till teaterföreställningar.

Det finns förstås fler mötesplatser där ute i den sörmländska kulturmyllan som skulle kunna bidra med kunskap, idéer och erfarenheter i ett sådant nätverk och vid träffar som denna. Nu testade vi i mindre skala för att undersöka intresse och form och kan konstatera att det fungerade. Nu kan vi fundera på hur vi tar detta embryo till nätverk vidare. Vad för ämnen och innehåll skulle vara intressant att träffas kring?

Johannes Nyqvist, ordförande i Royal i Eskilstuna, visar hur biografen Royal blivit ett kulturhus där alla former av kultur och möten får plats.

Kulturkluster Sörmland tar tacksamt emot tips och idéer kring framtida aktiviteter. Är du tillexempel sugen på att arrangera en liknande träff på din mötesplats? Hör av dig till oss!

Tamara Valiente och Marie Anstadius från Kulturkluster Sörmland tillsammans med Mötesplats Stallarholmens verksamhetsledare Stefan Seidel på gården till Gula Industrihuset, som utöver mötesplatsen hyser flera kreativa verksamheter liksom butiker, restaurang och café.

Här hittar du länkar till de medverkande mötesplatserna:

Mötesplats Stallarholmen

Mötesplats Åker

Mötesplats Mariefred

Vår lokal i Gnesta

Royal i Eskilstuna

Idéfarmen i Dunker

Bryggeriet i Nyköping

Musikens hus i Katrineholm