Hur ska Kulturkluster Sörmland kommunicera?

Pilotperioden för Kulturkluster Sörmland lider mot sitt slut och i arbetet med förslaget på ett permanent kulturkluster vill vi ta reda på hur ett sådant ska arbeta med sin kommunikation med Sörmlands kulturaktörer.

Vi har arbetat utifrån tesen att kunskapsdelning och omvärldsbevakning är viktiga komponenter för ett starkt kulturliv och under testperioden har vi provflugit olika kommunikationsvägar och innehåll som vi tänkt borde vara relevant. Vi vill nu utvärdera det och arbeta fram ett förslag för hur det borde fungera i framtiden.

Därför behöver vi er!
Om du som läser detta är fri kulturaktör – yrkesverksam, kombinatör eller engagerad i en kulturförening – och har tankar och idéer om ovanstående samt kan tänka dig att lägga en halvdag på att dela med dig av dessa är du varmt välkommen att anmäla dig till vår fokusgrupp! Ersättning betalas för medverkan. Vi kommer att göra ett urval utifrån principen om att få så stor bredd och representation som möjligt från kulturlivet i Sörmland.

Datum: Torsdagen den 23 november, 13.00-16.00

Plats: Högst troligt blir träffen i Flen men vi återkommer inom kort om plats.

Anmälan: Anmäl ditt intresse genom att mejla oss på kulturkluster@regionsormland.se.