Föreläsning: Breddat deltagande

Kulturkluster Sörmland arrangerar en föreläsning för offentliganställda inom kultur med Abeer Zreik, integrationspedagog och Ingrid Falk, projektledare för KFV Världen som båda har erfarenhet från flera års arbete med kultur som medel för integration.

Vill du jobba med integration och breddat deltagande?

Kultur har potential att flytta berg och förändra världar. Det vet vi. Men hur får vi det att hända? Svenska kulturinstitutioner och kulturförvaltningar både vill och förväntas arbeta med integration och breddat deltagande men finner det ofta svårt att engagera nya målgrupper i allmänhet och utomeuropeiskt födda i synnerhet.

I denna föreläsning vänder Abeer Zreik, integrationspedagog och Ingrid Falk, projektledare för KFV Världen på världsbilden en stund. Är problemen verkligen de som vi tror att de är? Utesluter vi deltagare när vi gör som vi alltid har gjort? Med exempel från verkligheten och erfarenhet från flera års arbete med kultur som medel för integration delar Ingrid och Abeer med sig av handfasta tips och praktiska verktyg, allt för att du och din organisation ska kunna arbeta med breddat deltagande – på riktigt.

Föreläsningen hålls vid två tillfällen på två platser. Välj det datum som passar. Är ni flera som deltar från samma organisation rekommenderar vi att ni väljer samma tillfälle.

Torsdag 19 oktober kl 09:00-13:00, Scenkonst Sörmland i Eskilstuna

Fredag 20 oktober kl 09:00-13:00, Hörsalen, Sörmlands Museum i Nyköping

Föreläsningen avslutas för de som vill med gemensam lunch som du själv betalar men som vi förbeställer.

Anmäl dig här!