Fixa flis! Kulturklustret hjälper dig hitta i bidragsdjungeln

Ett av de största behoven som vi fått till oss är behov av finansiering eller hjälp med att hitta till rätt finansiär eller stöd. Därför har vi gjort en sammanställning över de vanligaste finansiärerna på vår webbplats. Du kan hitta sidan via denna länk.

De flesta stödgivarna på sidan har flera olika sökbara stöd. Ibland för olika målgrupper och ibland utifrån olika syften med stödet. Några av dem har särskilda utlysningsperioder när man kan söka stöd och andra stöd kan man söka året runt. Gå till sidan och klicka dig fram till intressanta stöd och läs vidare på respektive stödgivares webbsida. Har du frågor kan du kontakta kulturkluster@regionsormland.se.

September är en utlysningstät månad och just nu är det många stödgivare som har öppna utlysningar. Bland annat Konstnärsnämnden, Kulturbryggan, Kulturrådet, Sveriges författarfond. Du hittar också länkar till dem via sidan Hitta pengar.