Kategoriarkiv: Nyhet

Kulturbrunch – tema mötesplatser

Mötesplats Stallarholmen och Kulturkluster Sörmland bjuder in representanter för mötesplatser samt politiker och tjänstemän från hela Sörmland för en kulturbrunch på temat ”Mötesplatser – från gräsrötterna till möjliggörarna!”

För 15 år sen träffades ett gäng kulturföretagare i Stallarholmen kring visionen att starta ett kulturcentrum. Efter två EU-projekt och en massa möten med Strängnäs kommun blev visionen verklighet när Mötesplats Stallarholmen invigdes 1 maj 2015. Efter det har kommunen även satsat på mötesplatser i Mariefred och Åker. Mötesplats Stallarholmen surrar idag av aktivitet från morgon till kväll och är bokad 50-60 timmar i veckan med allt från dans, teater och lan för ungdomar till musikcaféer, konstutställning och teaterföreställningar.

På kulturbrunchen kommer du få lära dig mer om Mötesplats Stallarholmen men också om andra sörmländska mötesplatser för kultur. Vi samtalar om hur man kan starta och driva mötesplatser på ett långsiktigt och hållbart sätt, om hur det offentliga kan haka i och lyfta gräsrotsinitiativen samt om vad finns det för olika vägar att gå för att göra verklighet av drömmen om en kulturell mötesplats!

Tid och plats

Tid: Fredag 21 april kl 09.30-12.00

Plats: Drömfabriken, Brogatan 21, 645 61 Stallarholmen

Brunch: Vi bjuder på en matig macka och annat trevligt tilltugg.

Anmäl din närvaro på mejladress kulturkluster@regionsormland.se.

Tillgänglighet

Lokalen är anpassad för rullstolar, rullatorer och permobiler. Hörslinga finns.

Vänligen tänk på att många är allergiska mot starka dofter så undvik parfym.

Digital speed-dejt

Arrangerar du konserter, teaterföreställningar eller annan scenkonst? Är du artist eller scenkonstproducent? Fredagen den 3 mars kopplar vi ihop scenkonstnärer med arrangörer i en digital speeddejting.

Kulturkluster Sörmland/Sörmländska kulturtillgångar har arrangerat digital speeddejting för kulturaktörer ett antal gånger sedan 2021. Den här gången testar vi att vända oss särskilt till arrangörer (med eller utan egen scen) och skapare av scenkonst i Sörmland, som exempelvis musiker, teaterensembler och dansproduktioner.

Formatet är ett lättsamt och otvunget sätt att knyta kontakter och få ansikten på folk som man kanske bara hört talas om. Mötet börjar med att vi moderatorer hälsar välkomna och sedan skickas deltagarna in i korta möten två och två för att efter några minuter skickas vidare in i ett nytt möte med en ny samtalspartner.

Tid: Fredag 3 mars kl 08:30-09:30

Plats: Zoom.

Anmälan: Mejla kulturkluster@regionsormland.se senast tisdag den 28 februari. Senast torsdag 2 mars får du en länk till ett Zoom-möte mejlad till dig. Tryck på länken en sisådär fem-tio minuter innan mötet startar så att du hinner se att tekniken fungerar.

Hoppas vi ses!

Ministerbesök

I tisdags fick vi besök av sittande kulturminister Jeanette Gustafsdotter som var på turné i Sörmland och bland annat hälsade på region Sörmlands olika kulturverksamheter. Vi berättade om projektet Sörmländska kulturtillgångar och Kulturkluster Sörmland samt de övriga lösningar på kulturaktörernas behov som vi undersöker i projektet.

Jeanette visade engagemang och intresse och påtalade hur viktigt projektets arbete är att följa och lära av. Hon gav oss också ett medskick om vikten av att samverka med och förankra arbetet i den egna organisationen för att resultaten ska vara livskraftiga.

Dags att ansöka om Region Sörmlands bidrag för 2023

Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beviljar bidrag till föreningar, organisationer och enskilda firmor inom kultur, folkbildning och friluftlivsfrämjande. Information om villkor och hur du söker kan du läsa här.

Sista ansökningsdag 1 oktober 2022. Ansökan i ansökningssystemet Apply är öppen från 1 september till 1 oktober.

Du kan läsa mer om hur du ansöker och komma till Apply här.

Förslag till nationell strategi för de kulturella och kreativa branscherna klart!

Utredningen Kreativa Sverige är färdiga med sitt arbete och har överlämnat sitt slutbetänkande till kulturminister Jeanette Gustafsson. Slutbetänkandet innehåller förslag om en sammanhållen nationell strategi med syfte att främja långsiktig och hållbar utveckling för företag inom de kulturella och kreativa branscherna. 

Betänkandet innehåller såväl förslag på strategi som omvärldsfaktorer, politiska ingångar och problembeskrivning från branscherna, regionerna och sametinget.

Förslaget är i korthet att genomförandet under de närmsta 10 åren ska ske inom sex prioriterade områden. Dessa är framtagna i relation till uppdraget, omvärldsfaktorer, angelägna behov från branscherna och andra berörda företrädare samt EU:s strategi för kulturella och kreativa branscher från 2022. De sex prioriterade områdena är:

  1. Tydligt tvärpolitiskt ansvar för kunskap, synergier och samverkan
  2. Förnyelse av rådgivning, kapitalförsörjning och innovationsstöd
  3. Långsiktigt och snabbt på upphovsrättens marknad
  4. Export, internationalisering och värdeskapande utomlands
  5. Hållbar arbetsmarknad och kompetensförsörjning för alla
  6. Platsens betydelse för kulturella och kreativa verksamheter (och tvärtom)

Utredningen är tydlig med att den första prioriteringen är den största och en förutsättning för att övriga fem prioriteringar ska kunna gå att genomföra.

Utredningen menar också att

Vi bedömer att det finns fortsatt stor potential för hållbar samhällsutveckling i att stödja företag inom kulturella och kreativa branscher till ökad tillväxt och kulturell produktion. Men för att den ska kunna infrias med god effekt behöver staten undanröja en lång rad hinder som dessa företag möter och som i hög grad kräver specifikt anpassade lösningar inom kultur-, närings- och exportfrämjandet, bland annat. Både politik och företag behöver också förhålla sig till en hög förändringstakt, inte minst kring konkurrenskraften i en global kontext.

SOU 2022:44, sid 17

Du kan hitta betänkandet i sin helhet på regeringens webbplats. Betänkandet har ett nationellt fokus men utredarna skrev också en debattartikel utifrån det regionala perspektivet. Den kan du läsa här.