Alla inlägg av kulturkluster

Foto föreställande kvinna som jonglerar med eld på en strand.

Snabba pengar att söka – igen!

Nu testflyger Region Sörmland kreativa utvecklingscheckar för andra året i rad! Du som är verksam inom de kreativa och kulturella branscherna i Sörmland kan i år söka stöd mellan 10 000 – 30 000 kronor för att testa en nyskapande och utforskande satsning eller idé.

Satsningen eller idén ska vara affärs- och konstnärligt eller kreativt utvecklande och ha potential att öka självförsörjningsgraden hos den som söker stöd. Medlen kan exempelvis användas till att testa en ny satsning eller vidareutveckla en befintlig verksamhet, men med fokus på en ny målgrupp, mottagare eller inriktning.

I ansökan ger du en kort och tydlig beskrivning av din idé, budget och tidsplan.

Sista ansökningsdag är 22 november.

Läs mer och ansök här!

Uppskattad föreläsning om att göra skillnad

Den 19 och 20 oktober hade vi förmånen att få arrangera halvdagsföreläsningen ”Breddat deltagande – hur du gör skillnad på riktigt”. Syftet var att lyfta frågan om hur kulturinstitutioner och kulturförvaltningar kan bli bättre inkludera och engagera nya målgrupper och bidra till integration.

Inbjudna var anställda inom kommunala och regionala kulturverksamheter i Sörmland och föreläsare var Abeer Zriek, integrationspedagog och Ingrid Falk, kulturskolepedagog och projektledare för kultur- och integrationssatsningen KFV Världen.

Idén att göra en föreläsning kom till efter att Ingrid och Abeer kontaktat klustret var för sig för att bolla idéer som på olika vis handlade om kunskapsspridning kopplat till integration och delaktighet. Samtidigt funderade vi i Kulturkluster Sörmland över hur vi skulle kunna arbeta med frågan om inkludering inom offentligt drivna kulturverksamheter. Kanske kunde vi göra en insats tillsammans? Och så blev det.

Abeer och Ingrid har arbetat i flera år inom kulturskola och skola där de både tillsammans och var för sig ansvarat för olika insatser riktade till barn och unga med invandrarbakgrund. I föreläsningen delade de med sig av erfarenheter från sitt arbete men också personliga upplevelser av kulturkrockar och översättningsproblematik. Abeer som flydde från Syrien för sju år sedan och Ingrid som vuxit upp i svensk medelklass gav åhörarna en rad exempel på hur färgade våra glasögon är av det samhälle vi växt upp i och hur olika vi kan uppfatta världen genom dem.

Vår förhoppning med föreläsningen var att ge deltagarna inspiration och verktyg för att jobba vidare med arbetet med breddat deltagande i sina verksamheter. Av utvärderingen vi klämde att döma verkade det som att vi kom en bit på väg.

Här är några citat:

”Sprid detta mer, till flera olika grupper som behöver förbättra perspektiven. Svenska som utlandsfödda!”

”Fortsätt prata utifrån hjärta och erfarenhet /…/ Rikta er till fler än oss inom kultur och till chefsgrupper!”

”Väldigt bra! Bekräftade mycket av det vi redan vet, men nu kan styrka och därför jobba mer med.”

I skrivandes stund vet vi ännu inte om Kulturluster Sörmland kommer att bjuda på föreläsningen vid fler tillfällen, men det går att kontakta Ingrid och Abeer genom oss om man vill boka föreläsningen till sin verksamhet.

Kulturföretagare kultiverade idéer på tredagarsläger

I september samlades 16 kulturföretagare på Solbacka utanför Stjärnhov för att under tre intensiva dagar utveckla sina verksamheter under handledning av Martin Q Larsson.

Idén till tredagarslägret Kultivera kläcktes av keramikern Linda Engström i ett samtal med oss i Kulturkluster Sörmland under våren 2023. Idén gick ut på att erbjuda kulturföretagare en möjlighet att komma bort från vardagen en stund och helt och hållet fokusera på att arbeta med sina idéer, fylla på med inspiration och utvecklas som företagare.

Tack vare vårt samarbete med Stua och deras projekt Kultur och turism för ökad attraktionskraft samt Sisyfosgruppen, som driver förändringsarbetet på Solbacka, kunde idén snabbt bli verklighet.

Lägerdeltagarna kom från hela Sörmland och befann sig i olika stadier i sitt företagande. Några hade varit verksamma i decennier, andra var i uppstartsfasen och resten någonstans däremellan.

Kursledare var Martin Q Larsson som till vardags driver kulturinkubatorn Katapult på Subtopia i Botkyrka. Med en blandning av kurs och verkstad, där man arbetade med uppgifter både individuellt och i grupp, guidade han deltagarna i målformulering, självledarskap, konsten att renodla koncept och identifiera sina kunder. Målet var att lägerdeltagarna skulle ha en tydlig inkomstmodell och individuell plan för nästa steg när helgen är över.

”Jag är överraskad över hur långt jag kommit i mitt företagande på en helg. Jag har fått många konkreta idéer och verktyg som jag kommer att använda. Det blev en språngbräda till något nytt. Att få träffa och arbeta ihop med de andra deltagare gav också väldigt mycket! Och roligt att det var folk från Sörmland!” – Martin Olsson, eventmakare

På kvällarna höll deltagarna olika prova på-pass inom sina professioner för varandra, medan Martin bjöd på individuell coachning för de som ville ha hjälp med specifika frågor. Vi i Kulturkluster Sörmland stod för markservicen och såg till att alla medverkande fick mat och tillräckligt med fika för att hålla ångan uppe. Så det var minst sagt fullmatade dagar för samtliga, som det ska vara på ett läger!

Utvärderingen visar att Kultivera gav deltagarna en rejäl dos inspiration och skjuts mot vidare utveckling av sina idéer och koncept. En av lägrets största framgångsfaktorer som deltagarna lyfte i utvärderingen var möjligheten att få umgås och lära känna andra kulturföretagare.

”Jag fick möjlighet att konkretiserade min affärsmodell och här på plats utkristalliserades dessutom en idé som jag kunde koppla ihop med två andra deltagare – idén fanns men nu fick den verklig form.” – Ingela Ljung, konceptutvecklare

Vi kommer följa upp lägret med en återträff i början av nästa år och det ska förstås bli oerhört spännande hur det har gått för alla. Vår förhoppning är att kunna arrangera liknande kurshelger i framtiden. Hur, var och när återstår att se!

Hur ska Kulturkluster Sörmland kommunicera?

Pilotperioden för Kulturkluster Sörmland lider mot sitt slut och i arbetet med förslaget på ett permanent kulturkluster vill vi ta reda på hur ett sådant ska arbeta med sin kommunikation med Sörmlands kulturaktörer.

Vi har arbetat utifrån tesen att kunskapsdelning och omvärldsbevakning är viktiga komponenter för ett starkt kulturliv och under testperioden har vi provflugit olika kommunikationsvägar och innehåll som vi tänkt borde vara relevant. Vi vill nu utvärdera det och arbeta fram ett förslag för hur det borde fungera i framtiden.

Därför behöver vi er!
Om du som läser detta är fri kulturaktör – yrkesverksam, kombinatör eller engagerad i en kulturförening – och har tankar och idéer om ovanstående samt kan tänka dig att lägga en halvdag på att dela med dig av dessa är du varmt välkommen att anmäla dig till vår fokusgrupp! Ersättning betalas för medverkan. Vi kommer att göra ett urval utifrån principen om att få så stor bredd och representation som möjligt från kulturlivet i Sörmland.

Datum: Torsdagen den 23 november, 13.00-16.00

Plats: Högst troligt blir träffen i Flen men vi återkommer inom kort om plats.

Anmälan: Anmäl ditt intresse genom att mejla oss på kulturkluster@regionsormland.se.

Föreläsning: Breddat deltagande

Kulturkluster Sörmland arrangerar en föreläsning för offentliganställda inom kultur med Abeer Zreik, integrationspedagog och Ingrid Falk, projektledare för KFV Världen som båda har erfarenhet från flera års arbete med kultur som medel för integration.

Vill du jobba med integration och breddat deltagande?

Kultur har potential att flytta berg och förändra världar. Det vet vi. Men hur får vi det att hända? Svenska kulturinstitutioner och kulturförvaltningar både vill och förväntas arbeta med integration och breddat deltagande men finner det ofta svårt att engagera nya målgrupper i allmänhet och utomeuropeiskt födda i synnerhet.

I denna föreläsning vänder Abeer Zreik, integrationspedagog och Ingrid Falk, projektledare för KFV Världen på världsbilden en stund. Är problemen verkligen de som vi tror att de är? Utesluter vi deltagare när vi gör som vi alltid har gjort? Med exempel från verkligheten och erfarenhet från flera års arbete med kultur som medel för integration delar Ingrid och Abeer med sig av handfasta tips och praktiska verktyg, allt för att du och din organisation ska kunna arbeta med breddat deltagande – på riktigt.

Föreläsningen hålls vid två tillfällen på två platser. Välj det datum som passar. Är ni flera som deltar från samma organisation rekommenderar vi att ni väljer samma tillfälle.

Torsdag 19 oktober kl 09:00-13:00, Scenkonst Sörmland i Eskilstuna

Fredag 20 oktober kl 09:00-13:00, Hörsalen, Sörmlands Museum i Nyköping

Föreläsningen avslutas för de som vill med gemensam lunch som du själv betalar men som vi förbeställer.

Anmäl dig här!

Nätverksträff för idéburna mötesplatser 16/11

Välkommen på en träff för idéburna mötesplatser för kultur i Hälleforsnäs Folkets hus torsdagen 16 november!

De idéburna mötesplatserna för kultur är livsviktiga noder i det kulturella ekosystemet. Ofta drivs dessa som ideella föreningar eller som en blandning mellan ideell förening och företag, men man kan säga att en idéburen mötesplats för kultur

  • drivs av passion och engagemang för att skapa kulturupplevelser och möten genom kultur
  • äger eller hyr en fysisk plats med en eller flera scener/rum där kultur möter publik
  • bedriver publik verksamhet öppen för alla

På kulturbrunchen som Kulturkluster Sörmland arrangerade tillsammans med Mötesplats Stallarholmen i april 2023 berättade representanter från åtta mötesplatser från sex sörmländska kommuner om sin verksamhet för varandra och andra intresserade. Syftet var att skapa ett utbyte av kunskap, erfarenheter och idéer. Nu ordnar vi en ny träff, denna gång för alla sörmländska mötesplatser som identifierar sig enligt ovan.

Vi har ringat in några frågor som mötesplatser och arrangörer tagit upp som viktiga, och det finns förstås fler – vi tar gärna emot förslag – men dessa har kommit upp i samtal och möten Kulturkluster Sörmland varit del av :

  • Vikten av och utmaningar kring publikarbetet – att nå ut, att nå nya målgrupper och att behålla dem.
  • Hur man skapar återväxt i det ideella engagemanget.
  • Samverkan och samspelande med det offentliga, dvs kommun eller region, som kan ha rollerna både som bidragsgivare, hyresvärd, samarbetspartner och konkurrent.
  • Ideellt – professionellt: Många föreningar har, eller diskuterar möjligheten att ha, anställda som sköter vissa delar av verksamheten. Hur skapar man en sund kultur kring professionell/ideell där det är tydligt vem som får betalt och inte och där man bibehåller engagemanget hos medlemmarna som inte får betalt?
  • Samhällsuppdrag och andra sätt att bygga hållbara strukturer kring en mötesplats. Idéburna mötesplatser har potential att vara viktiga byggstenar i ett hållbart lokalsamhälle och det finns kunskaper och erfarenheter kring det som vi skulle kunna dela med varandra.

Kanske det också skulle vara en idé att prata om värdet i det mötesplatserna gör – vad de investerade ideella timmarna och eventuella skattepengarna ger för effekt i form av social och psykisk hälsa, integration, tillit och reseliens i samhället.

Tid: Torsdag 16 november, kl 18.00- ca 20.30

Plats: Hälleforsnäs Folkets hus, Storgatan 12, Hälleforsnäs

Anmälan: Anmäl dig och din mötesplats via denna länk senast 7 november!

Utveckla ditt kulturföretagande på tredagarsläger!

Bor du i Sörmland och har ett företag inom kultur? Nystartad, på gång att starta eller varit igång länge men i behov av att ta ett nytt steg i utvecklingen? Har du kanske en idé som du inte haft tid eller mod att testa ännu? Tänk om det gick att resa bort några dagar bara för att ägna sig åt att utveckla sin idé eller verksamhet…

Och nu kan du det! Stua och Kulturkluster Sörmlands gör gemensam sak och arrangerar Kultivera – ett utvecklingsläger för kulturaktörer den 22-24 september. Det blir tre intensiva dygn av inspiration, handfasta kunskaper och trevlig samvaro. Vi kommer arbeta med målformulering, självledarskap, att förtydliga och renodla det du erbjuder och att identifiera dina kunder. Här ges du möjlighet att utveckla dina idéer och mål både individuellt och i grupp. Målet är att alla deltagare ska ha en  tydlig inkomstmodell och individuell plan för nästa steg när helgen är över.

Arbetet leds av Martin Q Larsson som driver Subtopias kulturinkubator Katapult i Botkyrka och har lång erfarenhet av att arbeta med idé- och företagsutveckling inom kulturella och kreativa näringar. Utöver att vara en uppskattad workshopledare, inspiratör och projektledare med både nationella och internationella uppdrag arbetar han även som musiker och kompositör.

Tid: Tre heldagar, fredag-söndag 22-24 september (två övernattningar i delat boende)

Plats: Solbacka, Stjärnhov

Arrangör: Kulturkluster Sörmland och Stua i samarbete med Sisyfosgruppen

Pris: 1 200 kr – Kostnaden avser mat och fika under kursen.

Sista anmälningsdatum: 6 september. OBS! Då det är begränsat antal platser och vi vill få en bredd av erfarenheter i gruppen kommer vi eventuellt behöva göra ett urval.

Anmälan är stängd.

Kulturbrunchen i Stallarholmen – så blev den!

Fredagen den 21 april bjöd på ett strålande vårväder när 30-talet kulturaktörer samlades på Mötesplats Stallarholmen i Gula industrihuset för att nätverka och inspireras av varandra.

Träffen inleddes med bullfika och berättelsen om hur Mötesplats Stallarholmen kom till och fungerar idag, berättad av verksamhetsledaren Stefan Seidel. Därefter skapades sex stationer vid lika många cafébord där de inbjudna mötesplatserna Vår Lokal i Gnesta, Bryggeriet i Nyköping, Royal i Eskilstuna, Musikens Hus i Katrineholm, Idéfarmen i Dunker samt Mötesplats Åker och Mötesplats Mariefred berättade om sin verksamhet medan övriga deltagare roterade och samtalade i 15 minuter vid varje bord.

Roterande samtal där mötesplatserna och övriga besökare fick ta del av varandras berättelser.

Gemensamt för dessa mötesplatser är att de skapats ur gräsrötterna – av kulturarbetare och kulturintresserade – och som med tiden vuxit till viktiga, livskraftiga noder i kulturlivet, alla med sin speciella inriktning och form. Mötesplats Åker är kommunalt driven men har sitt ursprung i initiativet mötesplats Stallarholmen, som utvecklades i samarbete med Strängnäs kommun. Ett bra exempel på hur en kommun kan haka i och ta tillvara på ett gräsrotsinitiativ.

Förhoppningen att denna förmiddag skulle leda till utbyte av idéer och inspiration infriades och de närvarande var positiva till att ingå i någon form av nätverk för fortsatt kontakt och utbyte. Ett konkret exempel som nämndes var möjligheten att samarbeta kring turnerande artister.

Nina Wande från Idéfarmen i Dunker visar en modell över Idéfarmens kulturlada som hyser allt från fester till teaterföreställningar.

Det finns förstås fler mötesplatser där ute i den sörmländska kulturmyllan som skulle kunna bidra med kunskap, idéer och erfarenheter i ett sådant nätverk och vid träffar som denna. Nu testade vi i mindre skala för att undersöka intresse och form och kan konstatera att det fungerade. Nu kan vi fundera på hur vi tar detta embryo till nätverk vidare. Vad för ämnen och innehåll skulle vara intressant att träffas kring?

Johannes Nyqvist, ordförande i Royal i Eskilstuna, visar hur biografen Royal blivit ett kulturhus där alla former av kultur och möten får plats.

Kulturkluster Sörmland tar tacksamt emot tips och idéer kring framtida aktiviteter. Är du tillexempel sugen på att arrangera en liknande träff på din mötesplats? Hör av dig till oss!

Tamara Valiente och Marie Anstadius från Kulturkluster Sörmland tillsammans med Mötesplats Stallarholmens verksamhetsledare Stefan Seidel på gården till Gula Industrihuset, som utöver mötesplatsen hyser flera kreativa verksamheter liksom butiker, restaurang och café.

Här hittar du länkar till de medverkande mötesplatserna:

Mötesplats Stallarholmen

Mötesplats Åker

Mötesplats Mariefred

Vår lokal i Gnesta

Royal i Eskilstuna

Idéfarmen i Dunker

Bryggeriet i Nyköping

Musikens hus i Katrineholm

Workshop: Utveckla ditt kulturföretagande!

Tisdagen den 30 maj arrangerar Stua och Kulturkluster Sörmland en workshop med Martin Q Larsson, chef för Subtopias kulturinkubator Katapult!

Du vill leva på din konst, men vet inte hur det går till. Du vill sälja mer, men inte sälja ut dig själv. Du vill ta nästa steg mot en långsiktigt hållbar arbetssituation.

Under tre intensiva timmar arbetar vi individuellt och i grupp med olika verktyg att förädla ditt koncept för att nå dit du vill med ditt kulturföretagande.

Martin Q Larsson driver Subtopias kulturinkubator Katapult i Botkyrka och har lång erfarenhet av att arbeta med idé- och företagsutveckling inom kulturella och kreativa näringar. Utöver att vara en uppskattad workshopledare, inspiratör och projektledare med både nationella och internationella uppdrag arbetar han även som musiker och kompositör.

Tid: 30 maj kl 09.30-12.30

Plats: OBS: NY! Ställverket på Eskilstuna Folkhögskola, Portgatan 1, Munktellstaden i Eskilstuna

Anmälan: Senast 19 maj. Klicka här för att komma till anmälan!

Arrangör: Stua och Kulturkluster Sörmland.

Läs mer om kulturinkubatorn Katapult och Martin Q Larsson här!

Workshopen är en aktivitet inom Kultur- och turismnätverket, ett företagsnätverk för kulturaktörer i Sörmland.

Hitta pengarna – återträff och uppföljning

Den 28 april har vi en återträff för alla som deltagit i kursen Hitta pengarna. Det blir en heldag med praktisk uppföljning och fördjupning av kursinnehållet, där du kan få hjälp och stöd i att hitta rätt finansiär och författa din ansökan eller slipa på beskrivningen av ditt projekt. Det blir verkstad blandat med utrymme för öppna samtal och diskussioner.

Platsen för återträffen är i skrivandes stund inte bestämd – vi uppdaterar den infon här senast 12 april.

LÄNK TILL ANMÄLAN!

Har du frågor? Maila: info@lbfsormland.se

Varmt välkommen önskar LBF Sörmland med Johan Eriksson och Kulturkluster Sörmland