Arrangera på Solbacka?

Kulturkluster Sörmland har ett pågående samarbete med Sisyfosgruppen för att skapa nya mötesplatser och rum för kultur på den gamla internatskolan Solbacka utanför Stjärnhov. Solbacka ligger naturskönt mellan två sjöar och har både utomhusytor och lokaler som lämpar sig för filmvisning, konserter och annan scenkonst. Här finns hotell, restaurang och gott om parkeringsplatser.

Sisyfosgruppen köpte Solbacka 2021 och upprustning av de många byggnaderna är långt ifrån färdig, men man vill bjuda in olika aktörer tidigt i processen för att platsen ska utvecklas och formas efter dem som vill använda den.

Onsdagen den 11 januari kl 09.30-16.00 bjöd vi in till öppet hus för arrangerande föreningar och företag då ett 10-tal olika aktörer närvarade. Om du missade visningen eller var där men vill ta dig en ytterligare titt finns det nu en ny chans någon av tisdagarna 7, 14 och 21 februari. Kontakta Sara Gustafsson, sara@sisyfos.se för att boka in ett besök!

Om du är nyfiken på platsen men inte kan komma på något av dessa datum, kontakta Sara!