Aktiviteter

Här berättar om aktuella kurser, aktiviteter och evenemang som klustret arrangerar eller samverkar kring, som kulturfrukostar, speeddejting och andra mötesplatser för kulturaktörer i Sörmland.


Kultivera – utvecklingsläger för kulturföretagare

Fredag – söndag 22-24 september, Solbacka, Stjärnhov

Tre intensiva dygn av inspiration, handfasta kunskaper och trevlig samvaro. Vi kommer arbeta med målformulering, självledarskap, att förtydliga och renodla det du erbjuder och att identifiera dina kunder. Här ges du möjlighet att utveckla dina idéer och mål både individuellt och i grupp. Målet är att alla deltagare ska ha en  tydlig inkomstmodell och individuell plan för nästa steg när helgen är över. Läs mer här!


Breddat deltagande – föreläsning för offentliganställda inom kultur

Torsdag 19 oktober, Hörsalen på Sörmlands museum i Nyköping samt fredag 20 oktober på Scenkonst Sörmland i Eskilstuna, kl 09:00-13:00.

En föreläsning med Abeer Zreik, integrationspedagog och Ingrid Falk, projektledare för KFV Världen som båda har erfarenhet från flera års arbete med kultur som medel för integration. De delar med sig av handfasta tips och praktiska verktyg för att du och din organisation ska kunna arbeta med breddat deltagande – på riktigt. Läs mer här!


Nätverksträff för idéburna mötesplatser

Torsdag 16 november 18.00-ca 20.30 Plats ej bestämd ännu

På förfrågan testar vi att starta upp ett nätverk med idéburna mötesplatser för kultur med syftet att utbyta av kunskap, erfarenheter och idéer samt diskutera aktuella frågor och utmaningar. Alla sörmländska mötesplatser för kultur är välkomna att delta! Läs mer här!


Folk och kultur 2024

Onsdag-lördag 7-10 februari 2024

Kulturkluster Sörmland har fått utökat förtroende inför det årliga nationella kulturpolitiska eventet Folk och kultur och kommer att samordna Region Sörmlands deltagande 2024. Vi är igång med planeringen och kommer annonsera programpunkter löpande under senare delen av hösten. Om du har idéer eller vill komma med input inför planeringen så mejla oss på kulturkluster@regionsormland.se.