Aktiviteter

Här berättar om aktiviteter och evenemang som klustret arrangerar eller samverkar kring, som kulturfrukostar, speeddejting och andra mötesplatser för kulturaktörer i Sörmland.


Folk och kulturs logotyp
Folk och kultur arrangeras årligen i Eskilstuna och är ett nationellt konvent där kulturskapare, branchorganisationer, kulturpolitiker, näringsliv och kulturinstitutioner möts, knyter kontakter och förkovrar sig

Kommande aktiviteter

Just nu är vi i full gång med att planera flera aktiviteter under det stora, nationella kulturkonventet Folk och kultur 8-11 februari 2023.

En av dessa aktiviteter är en After Work på fredagen den 10 februari 15.00-18.00 utifrån temat ”I Sörmland växer framtidens kulturskapare”.

Vi kommer strax berätta mer om innehållet, men passa på att boka in AW:n i kalendern redan nu!

Läs mer om Folk och kultur här (extern länk)


Genomförda aktiviteter

Speeddejt för kulturaktörer

Kulturkluster Sörmlands digitala speeddejting för kulturaktörer är ett enkelt och opretentiöst sätt att ses, knyta nya kontakter och få ansikten på folk man kanske bara hört talas om.

Alla sörmländska kulturaktörer är välkomna, oavsett om man är yrkesverksam kulturskapare, ideellt engagerad dito, kulturbyråkrat eller kulturpolitiker.

Efter att vi tillsammans med deltagarna har utvärderat de tre speeddejting-tillfällen som arrangerats hittills kommer vi fortsätta med konceptet med uppdaterad teknik och förbättrade förutsättningar att möta nya kontakter.

Fredag den 11 november kl 08.30-09.30 är det dags!

Anmälan görs till kulturkluster@regionsormland.se senast tisdag 8/11. Senast torsdag 10 november får du en länk till ett Zoom-möte mejlad till dig. Tryck på länken en sisådär fem-tio minuter innan mötet startar så att du hinner se att tekniken fungerar.

Mötet börjar med att vi moderatorer hälsar välkomna och sedan skickas deltagarna in i korta möten två och två för att efter några minuter skickas vidare in i ett nytt möte med en ny samtalspartner.


Kulturfrukost live nr 2

Fredagen den 30 september kl 08:30-10:00 var det dags för kulturfrukost på Teater Klämman utanför Mellösa i samband med Teaterfestivalen, som i år hade sin hemvist i Flen med omnejd.

Våra kulturfrukostar arrangeras 3-4 ggr om året och riktar sig till alla sörmländska kulturaktörer inom både privat och offentlig sektor, både yrkesverksamma och ideellt engagerade. Syftet är att mötas i avslappnade former över en frukost och föra samtal om kultur, knyta nya kontakter och förhoppningsvis inspireras. Varje frukost har ett tema och denna gång hade temat sin utgångspunkt i initiativet Fri Scen Sörmland som arrangerar Teaterfestivalen:

Konsten att gå samman – erfarenheter från fria aktörers samverkansinitiativ och hur det offentliga kan haka i.

I samtalet deltog Ewa Westin och Anne Öster från Fri Scen Sörmland samt Åsa Lockner från Konstfrämjandet Kraft. Vi hann också med en uppdatering på vad som är på gång i Kulturkluster Sörmland samt en kort information från Karolina Zander, STUA, om Stuas projekt Kultur och turism för ökad attraktionskraft. 


Kulturfrukost live nr 1

Fredagen den 3 juni träffades vi på Idéfarmen i Dunker för frukost på temat

”Lära av varandra – konkurrens, samexistens eller samskapande i kulturlivet?

Samtalspanelen bestod av Tamara Valiente, konstnär, pedagog och sakkunnig i mångfaldsfrågor i kulturbranschen, Axel Hellby, författare och medgrundare till tidskriften och nätverket Trakten, Carina Nilsson, kultursamordnare i Katrineholm, Hanna Rasmussen, verksamhetschef Biblioteksutveckling Sörmland.

Även åhörarna deltog med många reflektioner och inspel.

Vi fick också lära känna Idéfarmen och de möjligheter till arrangemang och samarbeten som finns där genom ägarna Nina och Martin Wande som även bjöd på en rundtur efteråt. En liten del av frukosten ägnades också åt att presentera nästa steg i projektet Sörmländska Kulturtillgångar, det som nu är piloten Kulturkluster Sörmland.