Aktiviteter

Här berättar om aktiviteter och evenemang som klustret arrangerar eller samverkar kring, som kulturfrukostar, speeddejting och andra mötesplatser för kulturaktörer i Sörmland.


Digital speeddejting för kulturaktörer

Fredag 3 mars kl 08.30-09.30, på Zoom

Kulturkluster Sörmlands digitala speeddejting för kulturaktörer är ett enkelt och opretentiöst sätt att ses, knyta nya kontakter och få ansikten på folk man kanske bara hört talas om. Vid det här tillfället testar vi att ha ett tema för träffen och vänder oss särskilt till arrangörer, scener och skapare av scenkonst i Sörmland som skulle ha behov att knyta kontakter med varandra. Läs mer här!


Hitta pengarna – kurs i Nyköping

Tisdag 14 mars 09.00-16.00 (lokal inte klar)

Tillsammans med Sörmlands Länsbildningsförbund och Johan Eriksson arrangerar vi en heldag om att hitta och söka pengar till verksamhet och projekt. Läs mer här!


Hitta pengarna – kurs i Flen

Onsdag 22 mars 09.00-16.00 (lokal inte klar)

Tillsammans med Sörmlands Länsbildningsförbund och Johan Eriksson arrangerar vi en heldag om att hitta och söka pengar till verksamhet och projekt. Läs mer här!


Hitta pengarna – kurs i Eskilstuna

Torsdag 30 mars 09.00-16.00 (lokal inte klar)

Tillsammans med Sörmlands Länsbildningsförbund och Johan Eriksson arrangerar vi en heldag om att hitta och söka pengar till verksamhet och projekt. Läs mer här!


Kulturbrunch – Tema mötesplatser

Fredag 21 april, Mötesplats Stallarholmen, Strängnäs kommun

Mötesplats Stallarholmen och Kulturkluster Sörmland bjuder in representanter för mötesplatser samt politiker och tjänstemän från hela Sörmland för en kulturbrunch på temat ”Mötesplatser – från gräsrötterna till möjliggörarna!” Läs mer här!


Uppföljning – Hitta pengarna

Fredag 28 april 09.00-16.00 (plats och lokal inte klart)

Återträffen är en möjlighet för alla som deltagit vid något av utbildningstillfällena i mars att få ytterligare hjälp och stöd med sina ansökningar. En chans att diskutera utmaningar och funderingar. Läs mer här!