Hem

Välkommen till Kulturkluster Sörmland!

Kulturkluster Sörmland erbjuder kortare vägar till utveckling, lösningar och kontakter för dig som är aktiv inom kultur i Sörmland. Alla kulturaktörer oavsett kulturområde eller organisationsform är välkomna att använda sig av klustret. Du kan vara företag, förening, professionell, semi-professionell, amatör, etablerad, ny i branschen, kommun eller region – till Kulturklustret kan du vända dig för att få stöd och vägledning inom det mesta som berör din kulturverksamhet. Du kan till exempel söka svar på frågor som…

”Var hittar jag finansiering till min verksamhet?”
”Hur skriver jag en ansökan på bästa sätt?”
”Var kan jag hitta lämpliga samarbetspartners till mitt projekt?”
”Hur utvecklar jag min verksamhet?”
”Hur tar jag mitt arrangörskap till nästa nivå?”

…och vi gör vårt bästa för att lotsa dig rätt!

Kulturkluster Sörmland arbetar också med att bygga och stärka nätverk, skapa mötesplatser, samordna olika utbildningsinitiativ och verka för kunskapsöverföring mellan kulturaktörer. Klustret bygger sin bank av kontakter och kompetens på den kunskap som kulturaktörer i Sörmland besitter tillsammans.

På den här webbplatsen samlar vi kunskap, nyheter, tips och länkar som kan vara till nytta för dig som kulturaktör. Materialet utökas och utvecklas allt eftersom vi får in frågor och önskemål till klustret.


Kulturkluster Sörmland är en pilotverksamhet som testas på full fart fram till sommaren 2023 samt på lite lägre fart under hösten 2023, parallellt med att vi utvärderar modellen. Klustret är ett av resultaten från projektet Sörmländska Kulturtillgångar. Läs mer om klustret och bakgrunden till verksamheten under fliken ”Om Klustret”.


Nyheter